Uppdrag om hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram förslag till nationella mål med indikatorer för att ge en tydlig inriktning för arbetet med hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i Sverige.

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram förslag till nationella mål med indikatorer för att ge en tydlig inriktning för arbetet med hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i Sverige. Arbetet ska utgå från Sveriges folkhälsopolitiska mål om att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna under en generation.

Uppdrag om insatser för hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion - Regeringen.se

Delredovisning 1 - sep 2021

Den första delredovisningen har presenterats och innehåller en planering av hur arbetet ska genomföras. En viktig del i uppdraget är att involvera olika aktörer för att få en bred förankring. Arbetet kommer att genomföras i två faser utifrån uppdragets utgångspunkter, tidsramar och resurser samt avgränsningar. Den första fasen kommer att inkludera aktiviteter som att ta fram kunskapsunderlag, förslag på mål och delmål samt förslag på insatsområden som leder mot målen. I den andra fasen tas förslag på indikatorer fram. I slutredovisningen den 31/1 2024 presenterar vi en sammanhållen struktur för arbetet med en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion tillsammans med en konsekvensbeskrivning av förslaget (se tabell 1)

Nya politiska beslut har tagits och arbetet för hälsosamma matvanor och ökad fysisk aktivitet är på gång! Vår dialog med beslutsfattare fortsätter och framöver kommer vi fokusera på att bidra uppdragens implementering. Tillsammans besitter vi en bredd, kunskap och erfarenhet som kan bidra till hållbar förändring!

VI STÅR BAKOM
FOLKHÄLSA FÖR ALLA!

Cancerfonden och Hjärt-Lungfonden är initiativtagare till Folkhälsa för alla. Folkhälsa för alla är ett partipolitiskt obundet initiativ.

Har du frågor om initiativet, skriv till info@folkhalsaforalla.se. Vi förbehåller oss rätten att lyfta eller inte lyfta upp olika organisationer som väljer att skriva under initiativet. Vi tar tacksamt emot allt stöd men samarbetar eller går inte automatiskt i god för alla aktörer som skriver under.

Cancerfonden | Hjärt-Lungfonden
info@folkhalsaforalla.se