Regeringen lanserar nya uppdrag för ökad fysisk aktivitet och bättre matvanor hos barn och unga

Regeringen har beslutat om två uppdrag som syftar till att skapa god och jämlik hälsa hos barn och unga. Grupper med sämre socioekonomiska förutsättningar ska särskilt uppmärksammas. Uppdragen syftar till att främja fysisk aktivitet och goda matvanor hos barn och unga.

Regeringen har beslutat om två uppdrag som syftar till att skapa god och jämlik hälsa hos barn och unga. Grupper med sämre socioekonomiska förutsättningar ska särskilt uppmärksammas. Uppdragen syftar till att främja fysisk aktivitet och goda matvanor hos barn och unga.

1. Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att föreslå hur mål för främjande av ökad fysisk aktivitet i Sverige ska utformas. Syftet är att skapa en struktur för att ge en tydlig inriktning för arbetet med ett långsiktigt arbete för ökad fysisk aktivitet bland barn och unga. Vidare får Naturvårdsverket, inom sitt ansvar för att driva och samordna friluftslivspolitiken, i uppdrag att bistå Folkhälsomyndigheten i arbetet. Folkhälsomyndigheten och Naturvårdsverket ska redovisa uppdraget senast den 31 mars 2025.

2. Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket får i uppdrag att föreslå hur mål för arbetet med att påverka barns och ungas livsmedelskonsumtion i en mer hållbar och hälsosam riktning. Fokus ska särskilt vara på grupper med sämre socioekonomiska förutsättningar. Myndigheterna ska även utforma indikatorer för uppföljning av målen och lämna förslag på relevanta insatsområden. Myndigheterna ska särskilt beakta frågor om den offentliga måltiden och olika matmiljöer, särskilt skattefinansierade sådana som till exempel idrotts- och simhallar och bibliotek. Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket ska gemensamt redovisa uppdraget senast den 31 januari 2025.

Nya politiska beslut har tagits och arbetet för hälsosamma matvanor och ökad fysisk aktivitet är på gång! Vår dialog med beslutsfattare fortsätter och framöver kommer vi fokusera på att bidra uppdragens implementering. Tillsammans besitter vi en bredd, kunskap och erfarenhet som kan bidra till hållbar förändring!

VI STÅR BAKOM
FOLKHÄLSA FÖR ALLA!

Cancerfonden och Hjärt-Lungfonden är initiativtagare till Folkhälsa för alla. Folkhälsa för alla är ett partipolitiskt obundet initiativ.

Har du frågor om initiativet, skriv till info@folkhalsaforalla.se. Vi förbehåller oss rätten att lyfta eller inte lyfta upp olika organisationer som väljer att skriva under initiativet. Vi tar tacksamt emot allt stöd men samarbetar eller går inte automatiskt i god för alla aktörer som skriver under.

Cancerfonden | Hjärt-Lungfonden
info@folkhalsaforalla.se