Hur sprids  icke-smittsamma  sjukdomar? Våra levnadsvanor från samhälle  till biologi och tillbaka igen

En rapport från Hjärt-Lungfonden och Cancerfonden om pandemin effekt på diskussionen om och förutsättningarna för att hantera folkhälsofrågor. En viktig slutsats av rapporten är att det behövs såväl mer forskning som bättre informationsspridning, men framförallt behövs förändrade synsätt.

Kontrasten mellan diskussionen om Sveriges åtgärder mot pandemin och diskussionen om icke smittsamma sjukdomar är slående. Under pandemin har det varit självklart att både samhällets stora aktörer och vi som individuella medborgare har ett gemensamt ansvar för hela befolkningens liv och hälsa. Diskussionen kring icke smittsamma sjukdomar, särskilt de som orsakas av olika levnadsvanor, fastnar däremot ofta i debatter kring individuell frihet och statligt moraliserande. Vi menar att individuella levnadsvanor formas av ett växelvis samspel mellan institutionella och ekonomiska villkor, den omedelbara sociala miljön, det egna handlandet samt kroppens fysiologiska processer. Ansvaret för att tackla sjukdomsbördan som orsakas av levnadsvanor kan därför varken falla ensamt på samhälle, industri, eller individ. Den känsla av gemensamt ansvar som har kännetecknat Sverige under pandemin borde gälla även förebyggandet av de stora folksjukdomarna cancer och hjärt-lungsjukdomar. Även om dessa sjukdomar inte är nya och akuta på det sätt som Covid-19 är skördar de långt fler offer, år ut och år in. Pandemin har gett nya förutsättningar för diskussionen om hur vi som land gemensamt kan tackla folkhälsofrågor. Det behövs såväl mer forsknings som bättre informationsspridning, men framförallt behövs en förändring av synsätt. Samhällets aktörer och medborgare har ett gemensamt ansvar och har alla förutsättningar och möjligheter att förbättra folkhälsan. Sammantaget kan en kombination av olika förändringar göra stor skillnad.

Rapport - Hur sprids icke-smittsamma sjukdomar?

Nya politiska beslut har tagits och arbetet för hälsosamma matvanor och ökad fysisk aktivitet är på gång! Vår dialog med beslutsfattare fortsätter och framöver kommer vi fokusera på att bidra uppdragens implementering. Tillsammans besitter vi en bredd, kunskap och erfarenhet som kan bidra till hållbar förändring!

VI STÅR BAKOM
FOLKHÄLSA FÖR ALLA!

Cancerfonden och Hjärt-Lungfonden är initiativtagare till Folkhälsa för alla. Folkhälsa för alla är ett partipolitiskt obundet initiativ.

Har du frågor om initiativet, skriv till info@folkhalsaforalla.se. Vi förbehåller oss rätten att lyfta eller inte lyfta upp olika organisationer som väljer att skriva under initiativet. Vi tar tacksamt emot allt stöd men samarbetar eller går inte automatiskt i god för alla aktörer som skriver under.

Cancerfonden | Hjärt-Lungfonden
info@folkhalsaforalla.se