Rapportlansering: Resultaten från butiksinsatser

Folkhälsa för alla släpper del två av rapporten "Lättare val för folkhälsan" med resultaten från de butiksinsatser som genomförts för att främja hälsosamma matvanor i butiker.

Folkhälsa för alla släpper rapporten "Lättare val för folkhälsan - resultaten" som visar att livsmedelsbutiker har en avgörande roll för att främja hälsosamma matvanor i befolkningen samt att beteendeinsikter är ett viktigt verktyg i utformningen av policy. Rapporten släpps inom ramen för intiativet Folkhälsa för alla.

För att ta reda på hur butiksmiljön kan påverka barnfamiljer att göra mer hälsosamma val i matbutiken har Hjärt-Lungfonden och Cancerfonden gett Nordic Behaviour Group i uppdrag att göra en undersökning med beteendeförändrande insatser i tre livsmedelsbutiker. Undersökningen testade flera olika tekniker för att öka försäljningen av nyttigare bröd, bl.a. placering, skyltning och sänkt pris:

  • Att framhäva och ge rabatt på nyttigare bröd ökade försäljningen med 198 procent.
  • En ny placering och tydlig skyltning som lyfte fram nyttiga bröd som är populära bland andra barnfamiljer ökade försäljningen med 64 procent.
  • Att framhäva Nyckelhålsmärkta bröd med en särskild placering gav dock ingen märkbar positiv effekt.

Läs rapporten här

Nya politiska beslut har tagits och arbetet för hälsosamma matvanor och ökad fysisk aktivitet är på gång! Vår dialog med beslutsfattare fortsätter och framöver kommer vi fokusera på att bidra uppdragens implementering. Tillsammans besitter vi en bredd, kunskap och erfarenhet som kan bidra till hållbar förändring!

VI STÅR BAKOM
FOLKHÄLSA FÖR ALLA!

Cancerfonden och Hjärt-Lungfonden är initiativtagare till Folkhälsa för alla. Folkhälsa för alla är ett partipolitiskt obundet initiativ.

Har du frågor om initiativet, skriv till info@folkhalsaforalla.se. Vi förbehåller oss rätten att lyfta eller inte lyfta upp olika organisationer som väljer att skriva under initiativet. Vi tar tacksamt emot allt stöd men samarbetar eller går inte automatiskt i god för alla aktörer som skriver under.

Cancerfonden | Hjärt-Lungfonden
info@folkhalsaforalla.se