Rapportlansering: Lättare val för folkhälsan

Hjärt-Lungfonden och Cancerfonden lanserar inom ramen för initiativet Folkhälsa för alla en ny rapport. Dess syfte är att bidra med nya perspektiv till hur en hälsosam livsmedelskonsumtion kan främjas. Utgångspunkten för rapporten är fältet beteendeinsikter som de senaste tio åren bidragit till många framgångsrika insatser inom bland annat hälsa och hållbarhet.

För att minska sjukdomsbördan kopplad till ohälsosamma matvanor behöver de flesta av oss konsumera mer av hälsosamma livsmedel samtidigt som intag av ohälsosamma livsmedel bör minskas. Denna rapport visar hur livsmedelsbutikers utformning påverkar människors val av livsmedel och hur butiksmiljön kan förändras för att främja hälsosammare matvanor i befolkningen. Just ohälsosamma matvanor är en av de främsta påverkbara riskfaktorerna för icke-smittsamma sjukdomar. Då majoriteten av maten som konsumeras i Sverige inhandlas i livsmedelsbutiker är det viktigt att utforska hur butiksmiljön kan utformas för att främja hälsosamma matvanor i hela befolkningen

Rapporten "Lättare val för folkhälsan" syftar till att bidra med nya perspektiv till hur en hälsosam livsmedelskonsumtion kan främjas. Utgångspunkten för rapporten är fältet beteendeinsikter som de senaste tio åren bidragit till många framgångsrika insatser inom bland annat hälsa och hållbarhet. Länder och organisationer världen över tillämpar beteendeinsikter som en del i utformningen av policy. Rapporten identifierar fem beteendevetenskapliga strategier som framgångsrikt implementerats i syfte att främja val av hälsosamma livsmedel med exempel på insatser från andra länder.

Läs rapporten här

Nya politiska beslut har tagits och arbetet för hälsosamma matvanor och ökad fysisk aktivitet är på gång! Vår dialog med beslutsfattare fortsätter och framöver kommer vi fokusera på att bidra uppdragens implementering. Tillsammans besitter vi en bredd, kunskap och erfarenhet som kan bidra till hållbar förändring!

VI STÅR BAKOM
FOLKHÄLSA FÖR ALLA!

Cancerfonden och Hjärt-Lungfonden är initiativtagare till Folkhälsa för alla. Folkhälsa för alla är ett partipolitiskt obundet initiativ.

Har du frågor om initiativet, skriv till info@folkhalsaforalla.se. Vi förbehåller oss rätten att lyfta eller inte lyfta upp olika organisationer som väljer att skriva under initiativet. Vi tar tacksamt emot allt stöd men samarbetar eller går inte automatiskt i god för alla aktörer som skriver under.

Cancerfonden | Hjärt-Lungfonden
info@folkhalsaforalla.se