Förslag på mål och delmål för hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion lämnade till regeringen

Hjärt-Lungfonden och Cancerfonden välkomnar myndigheternas förslag och uppmanar regeringen att anta målen och ta fram en handlingsplan för hur Sverige ska nå dem.

Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten har i dag lämnat över förslag till mål och delmål för en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion till regeringen. Hjärt-Lungfonden och Cancerfonden välkomnar myndigheternas förslag och uppmanar regeringen att anta målen och ta fram en handlingsplan för hur Sverige ska nå dem.

– Ohälsosamma matvanor är en av de största riskfaktorerna för ohälsa och förtida död i bland annat cancer och hjärt-kärlsjukdom i Sverige idag. Att förbättra våra matvanor är därför avgörande för att skapa en god och jämlik hälsa, säger Kristina Sparreljung, Hjärt-Lungfondens generalsekreterare.

46 procent av alla fall av kranskärlssjukdom och 15 procent av all stroke kan kopplas till svenskarnas matvanor. Av cancerfallen beräknas fem procent vara kopplade till ohälsosamma matvanor och högt BMI, och siffran befaras öka de kommande åren. Trots det äter vi allt sämre.

– Det måste bli lättare att välja rätt. Och för att det ska bli möjligt behöver politiken tillsammans med samhället skapa förutsättningar och miljöer som underlättar hälsosamma matvanor. Och det ska vara oberoende av vem du är, var du bor och vad du tjänar, säger Ulrica Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden.

Vår matmiljö har förändrats drastiskt de senaste årtiondena. Utbud, marknadsföring, pris och tillgänglighet styr oss mot ohälsosamma livsmedel. Att äta ohälsosamt har aldrig varit så enkelt som det är idag.

Samhället är en del av orsaken, men också en del av lösningen. Om vi ska kunna nå det folkhälsopolitiska målet om att skapa en god och jämlik hälsa och sluta hälsoklyftorna inom en generation, måste det ske en förändring.  

Nya politiska beslut har tagits och arbetet för hälsosamma matvanor och ökad fysisk aktivitet är på gång! Vår dialog med beslutsfattare fortsätter och framöver kommer vi fokusera på att bidra uppdragens implementering. Tillsammans besitter vi en bredd, kunskap och erfarenhet som kan bidra till hållbar förändring!

VI STÅR BAKOM
FOLKHÄLSA FÖR ALLA!

Cancerfonden och Hjärt-Lungfonden är initiativtagare till Folkhälsa för alla. Folkhälsa för alla är ett partipolitiskt obundet initiativ.

Nedan följer ett urval av aktörer som skrivit under:

1,6 miljoner klubben, 100 trappsteg, Addwell, Barnens Karta, Brain Athletics, BRIS, Båstad GIF, CancerRehabFonden, Centrum förfysisk aktivitet Göteborg, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet (DHR), Dietisternas Riksförbund, EasyWise AB, Eleiko Group AB, En Frisk Generation, En Svensk Klassiker, Ergonomi Center i Västerås, Erikshjälpen, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskaper – Linnéuniversitetet, Folkhälsocentrum Region Norrbotten, Fysioterapeuterna, Friluftsfrämjandet, Friskis&Svettis Riks, Fritidsbanken Generation Pep, Glädjeruset, Göteborgs Friidrottsförbundet, Göteborgsvarvet, Hej främling, Hjärtförbundet, HPI health profile institute AB, Hugos Stiftelse, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin - Umeå Universitet, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap - Göteborgs universitet, Karolinska Institutet, Korpen Svenska Motionsförbundet, Korpen Linköping, Korpen Motala,
Korpen Norrköping, Korpen Östergötland, Kroppsterapeuternas Yrkesförbund, Kvinnors Rätt, Linköpings universitet, Maktsalongen, Mamma United, Marathongruppen, MedicRehab AB, Medveten Livsstil Sverige AB, Mentor Sverige, Mind, Mittuniversitetet Idrottsvetenskap,
Neuroförbundet Stockholms Län, Non Smoking Generation, Nordiska Tränarförbundet, Riksförbundet Attention, Reformaten,
Riksförbundet HjärtLung, Riksförbundet HOBS, Riksförbundet Hälsofrämjandet, Riksföreningen för skolsköterskor, Riksföreningen Äldres Hälsa, Riksidrottsförbundet, Riskful Play, Rädda Barnen, SawubonaIT, Scouterna, Skolidrottsförbundet, Sophiahemmet Högskola, Sparks Generation, SPF daladistrikt, SPF Seniorerna, SRAT, Stiftelsen Allbright, Stockholm FrameFotboll, Stockholms Stadsmission, STROKE-riksförbundet, Svensk Dagligvaruhandel, Svensk Förening För Folkhälsoarbete, Svensk sjuksköterskeföreningen, Svenska Cykelförbundet, Svenska Dragkampförbundet, Svenska Friidrottsförbundet, Svenska Hjärtförbundet, Svenska Kanotförbundet, Svenska NCD-nätverket, Svenska Orienteringsförbundet, Svenska Tennisförbundet, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges konsumenter, Sveriges Tandhygienister (STHF), Sveriges Tandläkarförbund, Sveriges Ungdomsråd, Sätt Östergötland i rörelse.nu, Unga Hörselskadade, Up For Sports AB, Wallby Dragkampklubb, War Child Sverige, Varbergs Goju Ryu Karate, Vårdförbundet, Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet,
Världsnaturfonden (WWF)

Om du representerar en organisation, universitet, företag eller någon annan aktör som vill ställa sig bakom initiativet, mejla till: info@folkhalsaforalla.seÄr du aktiv i en organisation eller förening som du tror är intresserad av Folkhälsa för alla? Tipsa dem gärna om initiativet!

Har du frågor om initiativet, skriv till info@folkhalsaforalla.se. Vi förbehåller oss rätten att lyfta eller inte lyfta upp olika organisationer som väljer att skriva under initiativet. Vi tar tacksamt emot allt stöd men samarbetar eller går inte automatiskt i god för alla aktörer som skriver under.

Cancerfonden | Hjärt-Lungfonden
info@folkhalsaforalla.se