SKRIV UNDER PÅ ATT:

Vi/jag vill att Sverige upprättar och antar en nationell handlingsplan för ökad fysisk aktivitet och bättre matvanor som ska:

  • Bidra till hälsosamma matvanor för hela befolkningen
  • Bidra till ökad fysisk aktivitet i vardagen och minska stillasittandet
  • Minska ojämlikhet i fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor i befolkningen
  • Främja kunskapsutveckling om fysisk aktivitet och bättre matvanor
  • Verka för att organisationer, företag, sjukvård, skola, kommuner/regioner och andra aktörer bidrar till implementeringen

Handlingsplanen bör vara långsiktig, främja samordning av insatser på olika nivåer och mellan olika aktörer och bidra till Sveriges implementering av Agenda 2030 och andra folkhälsopolitiska mål.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Om du representerar en organisation, universitet, företag eller någon annan aktör som vill ställa sig bakom initiativet, mejla till: info@folkhalsaforalla.se

Är du aktiv i en organisation eller förening som du tror är intresserad av Folkhälsa för alla? Tipsa dem gärna om initiativet!
2100
underskrifter
Nedan följer ett urval av aktörer som skrivit under:

Generation Pep, Riksidrottsförbundet, Friluftsfrämjandet, Skolidrottsförbundet,
Karolinska Institutet, Linköpings universitet, Sophiahemmet Högskola,
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap (Göteborgs universitet)
Fakulteten för Hälso- och livsvetenskaper, (Linnéuniversitetet), Svenska NCD-nätverket, Scouterna, Sveriges Ungdomsråd, Stockholms Stadsmission, Unga Hörselskadade,
En Frisk Generation, Riksförbundet Attention, Dietisternas Riksförbund (DRF),
Svensk Dagligvaruhandel, Sveriges Tandläkarförbund, Sveriges Tandhygienister (STHF), Centrum för fysisk aktivitet Göteborg, Svensk sjuksköterskeförening,
Kroppsterapeuternas Yrkesförbund, Riksföreningen Äldres Hälsa, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet (DHR), 100 trappsteg, War Child Sverige,
Rädda Barnen, STROKE-Riksförbundet, Mittuniversitetet Idrottsvetenskap,
Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet, Sätt Östergötland i rörelse.nu, Mentor Sverige, Non Smoking Generation, Glädjeruset, Svenska Tennisförbundet, Fysioterapeuterna, Fritidsbanken, 1,6 miljoner klubben, Kvinnors rätt, Centrum för fysisk aktivitet Göteborg, Folkhälsocentrum Region Norrbotten, Svenska Friidrottsförbundet, Vårdförbundet, Svenska Orienteringsförbundet, Svenska  kanotförbundet, Svenska Hjärtförbundet, Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA), Mamma United, Hej främling, Maktsalongen, Svenska Dragkampförbundet, Stockholm Frame Fotboll, Marathongruppen, Barnens Karta, Friskis&Svettis Riks, Up For Sports AB, Medveten Livsstil AB, Sawubona IT, Stiftelsen Allbright, Hugos Stiftelse.