VÅRA KRAV:

Vi vill att Sverige upprättar och antar en nationell handlingsplan för ökad fysisk aktivitet och bättre matvanor som ska:

  • Bidra till hållbara och hälsosamma matvanor för hela befolkningen
  • Bidra till ökad fysisk aktivitet i vardagen och minska stillasittandet
  • Minska ojämlikhet i fysisk aktivitet och hälsosamma och hållbara matvanor i befolkningen
  • Främja kunskapsutveckling om fysisk aktivitet och bättre matvanor
  • Verka för att organisationer, företag, sjukvård, skola, kommuner/regioner och andra aktörer bidrar till implementeringen

Handlingsplanen bör vara långsiktig, främja samordning av insatser på olika nivåer och mellan olika aktörer, bidra till Sveriges implementering av flera av miljömålen, Agenda 2030 och andra folkhälsopolitiska mål.